Netværk

Grønt Center har tætte samarbejdspartnere og -aftaler indenfor for forsknings- og udviklingssektoren i og udenfor Danmark. 
Vi samarbejder med kommuner, virksomheder, universiteter og forskningscentre. Vi skaber kontakter nationalt såvel som internationalt og indgår i Region Sjællands erhvervsudviklingsaktiviteter.

Vi er en del af

      

Sammen med Konsulentfirmaet bp-u a/s, Dansk Landbrug Sydhavsøerne og Næstved-egnens Udviklingsselskab har Grønt Center igangsat en øget satsning indenfor Landdistriktsudvikling med hjemsted på Videncenter Råhavegård, - kaldet Landliv a/s.