Biogasworkshop

Torsdag, 28. august 2014 - 8:30

INVITATION til praktiker-relateret biogasworkshop om viden og erfaringer og teknik og resultater på biogasområdet
Vi vil gerne vide noget mere om, hvordan der praktisk arbejdes med udviklingen af biogasområdet rundt omkring i Region Sjælland. Vi afholder derfor en praktiker-relateret workshop, hvor det især skal handle om viden og erfaringer med teknik og resultater og give mulighed for, at aktørerne kommer lidt tættere på hinanden.

Der vil blive præsenteret erfaringer, resultater og overvejelser med udrådning og udrådningsforsøg m.v. inkl. eventuel forbehandling på spildevandsslam, landbrugs-biogasanlæg, potentialer i biopulpanalyser m.v. hos forskellige aktører i regionen.

Altså en fortælling om praktiske erfaringer og med tid til spørgsmål og diskussion.

DATO: 28. AUGUST 2014 kl. 08:30 – 13:30 på Grønt Center

Biogas har en stor plads i planerne for Danmarks fremtidige energiforsyning.

I projektet Bioenergi Sjælland er der de seneste ca. 2 år blevet udarbejdet analyser af biomassegrundlaget i regionens kommuner og cases og baggrundsanalyser om bl.a. brugen af overskudshalm til biogas ligesom der er blevet lavet forsøg med analyser af forskellige biomassers egnethed til at supplere husdyrgylle og give bedre gasudbytter.

Også andre aktører arbejder med udvikling og demonstration af biogasteknologier både i og udenfor regionen.

Læs mere om projektet Bioenergi Sjælland på www.bioenergisjælland.dk   
og find program, tilmelding mv i invitationen.