Workshop om fremtidens gamle grøntsager på Lolland

Onsdag, 20. august 2014 - 14:00

Workshoppen kommer til at handle om nye afgrøder, hvad er mulighederne? Hvordan gør vi det? Hvad er der perspektiver i? Hvordan med afsætningen? Hvordan kommer man videre?

Invitation til workshop om fremtidens gamle grøntsager på Lolland
onsdag d. 20. august 2014 kl. 14-17 på Grønt Center, Maribovej 9 i
Holeby.

”Lolland som leverandør til Nyt Nordisk Køkken” er et projekt, der har til formål at introducere og eksponere og udvikle unikke og særegne lollandske fødevareprodukter og – oplevelser. Det handler ikke mindst om udbredelse af nye og gamle og glemte køkkenurter. På Grønt Center har vi som fundament i projektet etableret en demohave med forskellige afgrøder, som kunne være Lollands bud på leverancer til det nye nordiske køkken.

De planter sorter som dyrkes i haven er dels gamle sorter/landracer fra Lolland, dels gamle sorter i øvrigt samt udenlandske sorter som vurderes at have potentiale som nye afgrøder her i landsdelen og endelig også planter, som man normalt kun finder i den vilde natur. Der dyrkes næsten udelukkende enårige afgrøder, men der vil også i fremtiden være et stort potentiale i dyrkning af vinterannuelle og flerårige
afgrøder i landsdelen.

Projektet henvender sig især til avlere (eksisterende og kommende) med interesse for at tage nye afgrøder ind og/eller udvikle på dem, til kokke og restauratører og andre med interesse i at udvikle og markedsføre vores landsdel som fødevareleverandør og spisekammer er selvfølgelig også velkomne.

Find program, tilmelding mv. i invitationen.