Ændringer i ledelsesstrukturen på Grønt Center

Efter fusionen af Grønt Centers projektaktiviteter med AgroTech A/S, pr. 1. januar 2015, har den nye bestyrelse for Fonden foretaget ændringer i Ledelsesstrukturen på Grønt Center. Fondens bestyrelse har konstitueret sig med Claus Engholm Jensen, som Formand samt Povl Fritzner som Næstformand.

Som følge af fusionen, vil bestyrelsen udarbejde en ny strategi for Grønt Center og i den forbindeler er Direktør Poul H. Madsen fratrådt sin stilling. Bestyrelsen skal benytte lejligheden til at rette en stor tak for den indsats som Poul igennem årene har ydet, for såvel Grønt Center som erhvervslivet i region Sjælland. 

Fondens formålsparagraf er der ikke ændret ved...

Læs hele pressemeddelelsen her.