AgroTech og Grønt Center planlægger sammenlægning af rådgivningsaktiviteter

AgroTech og Grønt Center har netop underskrevet en hensigtserklæring, der skal munde ud i en sammenlægning af de to virksomheders aktiviteter. Formålet er at udnytte de fælles kompetencer og teknologiske faciliteter til gavn for det danske fødevareerhverv ved, at Grønt Centers faciliteter i Holeby bliver del af rådgivningsvirksomheden og GTS-instituttet AgroTech. Læs pressemeddelelsen her.