BioBusINet

– et nyt grænseoverskridende projekt i Fehmarnbelt-regionen

"Bæredygtig- og ressourceeffektivproduktion og anvendelse af biomasse er en grænse-overskridende udfordring og der er meget vi kan lære meget af hinanden," sådan var udtalelsen fra deltagerne i det første møde i det nye dansk-tyske netværk projekt Bio-Business Innovation Network (BioBusINet) i Femern Bælt-regionen, da 10 projekt- og samarbejdspartnere fra Tyskland og Danmark mødtes på Grønt Center ved Holeby til igangsættelse af projektet.

Projektet er et etårigt netværksprojekt under Interreg IVA-programmet. Det er netværkets hensigt at udforme et eller flere projekter, som skal danne grundlag for fælles ansøgninger i et kommende EU-program om øget bæredygtig og ressourceeffektiv produktion af biomasse. Projektet er startet på initiativ af Grønt Center og Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön (WFA).

Læs hele pressemeddelelsen.