Der dyrkes alger på Teknisk Gymnasium LF

Under en blå himmel og i højt solskinsvejr blev der sat algedyrkningsudstyr op på Teknisk Gymnasium Lolland-Falster den 27. august af procesingeniør Jørgen E. Boelsmand fra Grønt Center.

I samarbejde med 12 bioteknologi elever og deres lærer blev der tilsat 12 l af algestartekultur til vandet i dyrkningskarret.

Bioteknologilærer Ivar Dencker kunne rapportere, at eleverne var i gang med at måle på algerne efter Jørgens mange og gode instrukser allerede dagen efter.

Torsdag den 4. september får bioteknologieleverne mulighed for at lære mere om at analysere på deres egne algekultur og om høstteknik. Det sker på den første af i alt 4 værkstedsdage i projektet. Værkstedsdagen afholdes på Grønt Center i Holeby og dagen byder på flere lærerige aktiviteter for de ca. 100 elever på naturvidenskabelige fag som deltager fra HTX Nykøbing F. som led i deres undervisning.

Det er projektpartnerne NTS-Center Sjælland, Fonden Grønt Center Råhavegård, Teknisk Gymnasium Lolland-Falster og Business LF der gennemfører projektet ”AlgeinnovationsVærksted”, der løber frem til 2016 og er finansieret af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters Landdistriktspulje.

Flere detaljer kan fås hos Grønt Center: hlk[at]greencenter[dot]dk eller Teknisk Gymnasium LF : ivde[at]celf[dot]dk