Hvordan sikrer vi halm som driftgren?

Halm har potentiale til at blive en større del af fremtidens råvarer til energiforsyning.

Bioenergi Sjælland afholder to spændende seminarer i Ringsted og Holeby,
hvor rammer og muligheder præsenteres til efterfølgende debat om mål og midler
for halmleverandørerne.

Åbne annoncen for nærmere informationer eller besøg www.bioenergisjælland.dk