SUBMARINER Flagship network

Det nye EU Flagship netværk er et af resultaterne af samarbejdet i EU-projektet SUBMARINER

Det nye EU Flagship netværk er et af resultaterne af samarbejdet i EU-projektet SUBMARINER (se www.submariner-project.eu). Grønt Center arbejdede i perioden 2010-2013 med på projektet i et partnerskab med landene rundt om Østersøen og er i forlængelse af det arbejde nu medstifter af netværket og netværkskoordinator for integrerede regionale energiløsninger med bl.a. marine ressourcer.

Netværkets arbejde tager udgangspunkt i det arbejde der blev udført i SUBMARINER og mere specifikt i den Roadmap og de visioner for Østersøområdet, som er nogle af projektets resultater.

Derfor, - hvis du eller din organisation arbejder med Blue Growth og bæredygtig udvikling i Østersøregionen eller i andre EU-regioner, så klik ind på www.submariner-network.eu . Her findes en fælles platform for løbende kommunikation, udveksling af erfaringer, fælles udviklingsprojekter, som du kan tilslutte dig. Der er også etableret en LinkedIn-gruppe for netværket – se ”SUBMARINER Network” på LinkedIn.

Som medlem af vores netværk kan du drage fordel af:

  • Viden og nyheder fra hele netværket om f.eks. hjemmeside, nyhedsbreve og arrangementer
  • Adgang til interne informationer og viden – f.eks. interne opdateringer om begivenheder og muligheder, invitationer til netværkets møder og workshops
  • Koordinering af støtte til tematiske arbejdsgrupper inden for netværket,
  • Koordinering af støtte til etablering af projektkonsortier,
  • Formulering og politisk orienteret formidling af positionspapirer i Østersøregionen og på europæisk plan

SUBMARINER-netværket er altså en samarbejdsplatform der giver mulighed for at fremme en innovativ tilgang til en bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

Hvis du vil vide mere: www.submariner-network.eu eller kontakt projektleder Pia Bro Christensen