Submariner rapport om biomasse

Grønt Center udførte i 2012-13 forsøg for LOKE – Lolland Energy Holding. Formålet var at undersøge potentialet for produktion af biomasse i havmølleparken Rødsand 2 .

I rapporten konkluderes bl.a., at der kan produceres omkring 10 kg biomasse per kvadratmeter havoverflade per år. Det modsvarer omregnet til 2,6 ton kvælstof per hektar per år i Rødsand området. Det betyder at der kan bindes og fjernes mere end 2000 ton kvælstof per år hvis anlægget opskaleres til 25% af arealet i vindmølleparken, der dækker et areal på 34 km2 havoverflade.

Læs hele rapporten her.

Mere info om projekt Submariner kontakt Pia Bro Christensen.