Vil du bo på et Videncenter i fremdrift?

Grønt Center udlejer lokaler på Videncenter Råhavegård til virksomheder, der har lyst til at blive en del af et inspirerende udviklingsmiljø, hvor der er fælles fokus på erhvervsudvikling.

Videncenter Råhavegård er et dymnamisk arbejdssted med mere end 60 vidensarbejdspladser - du finder idag følgende virksomheder her:

Fonden Femern Belt Development
Business LF
Sweco Danmark
AgroTech
World Network Topology 2000
Landinspektør Jørgen Hansen
Planteriet ApS
Landliv A/S
GCinnovation ApS
Grønt Center

Vi råder over:
- Topmoderne kontorer
- Mødelokaler med AV
- Laboratoriefaciliteter
- Værksteder
- Test arealer

Dvs. der er plads til alle former for produkt- og erhvervsudvikling.